godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

zamknij ×

Uprzejmie informujemy, że:

W okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2 biura podawcze Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych we Wrocławiu czynne są w godzinach od 8:00 do 15:00.

W okresie stanu epidemii  kasy sądów działąją normalnie. Płatności można również dokonać w formie bezgotówkowej (przelewem) lub za pomocą systemu e-płatności (https://oplaty.ms.gov.pl).

Czytelnia akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądów Rejonowych dla Wrocławia-Śródmieścia i Wrocławia-Krzyków przy ul. Sądowej 1 w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2 działa w następujący sposób:

 • Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Czytelni akt w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
 • Akta do czytania należy zamawiać WYŁĄCZNIE telefonicznie, dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

tel. 71 37-04-593 - czytelnia akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu
tel. 71 37-04-596 - czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków
tel. 71 37-04-595 - czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

 • Zawiesza się możliwość zamawiania akt drogą mailową oraz bezpośrednio w czytelni akt.
 • Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 6 osób (wyłączając z tego pracowników obsługujących czytelnię akt).

Czytelnia akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Szybkiej 6-10 (dla V Wydziału Penitencjarnego i nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych oraz VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2  działa w następujący sposób:

 • Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Czytelni akt w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
 • Akta do czytania należy zamawiać WYŁĄCZNIE telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu:   71 74-82-010
 • Zawiesza się możliwość zamawiania akt drogą mailową oraz bezpośrednio w czytelni akt.
 • Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 1 osoby (wyłączając z tego pracowników obsługujących czytelnię akt).
 
Działanie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2
Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego zlokalizowany 
w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w okresie stanu epidemii działa w następujący sposób:
 • Punkt Informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Punktu Informacyjnego KRK w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
 • Bezpośrednio (osobiście) Punkt Informacyjny KRK obsługuje interesantów WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU. Do budynku sądu w celu uzyskania zaświadczenia z KRK wpuszczani są tylko interesanci umówieni na konkretną godzinę. Umówienia można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 71 33 69 362
 • Informujemy, że nadal można składać wnioski o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną.

 

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są przez Biuro Obsługi Interesanta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do budynków sądowych nie będą wpuszczane osoby inne niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie lub też wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności. Nie dotyczy natomiast adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, notariuszy, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, aplikantów.

ZARZĄDZENIE Nr 0210-34/20/A

W celu sprawnej i skutecznej możliwości informowania o terminach rozpraw i posiedzeń w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, w tym także w sprawach odroczonych na kolejny termin oraz o możliwości wyznaczania wideokonferencji​, uprasza się o wskazywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych, które umożliwią szybkie i bezkolizyjne zawiadomienie o powyższych czynnościach.

Jednostki podległe:
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player