• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Wokanda
 


  1. Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
  2. Funkcja "powiadomienie e-mailowe o rozprawie" oferowana przez moduł "wokandy internetowej" nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player