godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Punkt informacyjny KRK

Punkt informacyjny KRK

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego od 16 marca br. wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów.
 
Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl

 

Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: htpps://www.gov.pl/web/sprawiedliwość/kontakt-krk

 

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego zlokalizowany jest w siedzibie budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 30 (wejście od ul. Podwale 30) pokój nr 90.

Dane kontaktowe:

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
tel:  71 33-69-362
fax: 71 74-82-979

Wnioski należy składać w pok. 90

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek        8:00 - 18:00
wtorek - piątek    8:00 - 15:00

Numer infolinii w sprawach dotyczących Krajowego Rejestru Karnego nr tel. 71 74-89-600


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
30 zł – za informację o osobie
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

UWAGA!!!
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.

Opłatę można uiścić poprzez:

 • funkcjonujący system e-znaków, które można wygenerować w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie systemu e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej). W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć  potwierdzenie dokonania płatności.
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

 • w formie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Kasa Sądu Okręgowego we Wrocławiu czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 14:00 (przerwa 11:00 -11:30).

 

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą

Należy wypełnić i podpisać wniosek o „udzielenie informacji o osobie”, a następnie przesłać go na adres:

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Polandoraz wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:

NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW


dane banku:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa


odbiorcą przelewu jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za udzielenie informacji o osobie – imię i nazwisko osoby wnioskującej”. Należy również podać adres zwrotny, na który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź.

Odpowiedź zostanie udzielona jak tylko wpłynie wniosek oraz zostanie potwierdzone dokonanie wpłata na konto.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym od dnia 27 maja 2012 roku uległ zmianie sposób udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek osoby, będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym zaświadczenia obywateli państw UE będą wydawane wyłącznie przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Obywatel UE może złożyć wniosek w każdym Punkcie Informacyjnym KRK na terenie Polski wskazując jednocześnie, na jaki adres ma zostać odesłana informacja z rejestru karnego chyba, że wyrazi wolę odbioru informacji w Punkcie Informacyjnym KRK w miejscu składania wniosku.

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

 

Krajowy Rejestr Karny (online)
opłata za informacje z KRK (online)- 20,00 zł

- utworzenie konta -https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
- logowanie - https://ems.ms.gov.pl/login/1
- informacje -https://ems.ms.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r. „w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”

UWAGA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OSTRZEGA

W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.
Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player