godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Instytucje

Ważne instytucje

Sądy i trybunały

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
http://www.wroclaw.sa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
http://www.wroclaw.wsa.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://ies.krakow.pl/

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Instytucje wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
http://www.wroclaw.pa.gov.pl/

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
http://www.prokuratura.wroclaw.pl

Strona Adwokatury Polskiej
http://www.nra.pl/

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
http://www.ora.wroc.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
http://www.oirp.wroclaw.pl/

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.krn.org.pl/

Izba Notarialna we Wrocławiu
http://www.inw.wroc.pl

Serwis Komorników Sądowych
http://www.komornik.pl/

Izba Komornicza we Wrocławiu
http://www.izba.wroclawska.komornik.pl/

Inne

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://polskawue.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Rzecznik Interesu Publicznego
http://www.rzecznikip.gov.pl

Departament CORS i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.cors.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://www.udskior.gov.pl/

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
http://www.forensic.am.wroc.pl

Proces legislacyjny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

Serwisy prawnicze

Lex - Polski Serwer Prawa
http://www.prawo.lex.pl

Dom Wydawniczy ABC
http://www.abc.com.pl

LexisNexis
http://www.lexisnexis.pl

C.H. Beck
http://www.beck.pl

Infor
http://www.infor.pl

Europejskie serwisy prawa

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu/documentation/index_pl.htm

Wyszukiwarka orzeczeń TS
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Słownik terminologii wspólnotowej
http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/glossary_polish_pl.pdf

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/962&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Organizacje międzynarodowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/

Rada Europy
http://www.coe.int/

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.humanrights.coe.int/Intro/eng/GENERAL/welc2dir.htm

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

Rada Unii Europrjskiej
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=pl

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player