godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeZ dniem 1 kwietnia 2019 r. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przeniesiony z ul. Joannitów 14 na ul. Szybką 6-10 50-421 Wrocław – tel. 71/74-82-010.

Ze względów technicznych w nowej siedzibie Sądu rozprawy nie będą nagrywane aż do odwołania.

Home Aktualności Ogłoszenie w sprawie przeciwko Marcinowi...

Ogłoszenie w sprawie przeciwko Marcinowi Łukaszowi Pawłowskiemu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 6 listopada 2018 r. godz. 09:00 w sali 107 przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu odbędzie się sprawie przeciwko Marcinowi Łukaszowi Pawłowskiemu - art. 586 ksh, art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk i art. 311 kk i art. 311 kk i art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018, poz. 483 j.t.) w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 93 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018, poz. 483 j.t.) w związku z art. 12 § 1 kk, art. 79 pkt 4 Rachunkowość, art. 300 § 1 kk i art. 300 § 3 kk w związku z art. 12 § 1 kk, art. 302 § 1 kk w związku z art. 12 § 1 kk. sygn. akt III K 231/19
Pouczenie:
Art. 387. § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player