godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Wykaz programów leczniczych...

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmemLp.

Nazwa placówki, instytucji lub

innego podmiotu

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i opis oddziaływania
(leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne)

1.

NZOZ Poradnia Leczenia Odwykowego „SELF” w Trzebnicy

Ul. Kościuszki 10

55-100 Trzebnica

Tel.: 071 3872987

Terapia

Leczenie odwykowe ambulatoryjne, terapia indywidualna i grupowa

2.

Poradnia Odwykowa w Brzegu Dolnym

Al. Jerozolimskie 28

56-120 Brzeg Dolny

Tel.: 071 3892441

Terapia

Leczenie odwykowe ambulatoryjne

3.

Poradnia Odwykowa w Wołowie

Ul. Piłsudskiego 34

56-100 Wołów

Tel.: 071 3892652, 3892141

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

4.

PZLA Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Strzelinie

Ul. Mickiewicza 20

57-100 Strzelin

 

Leczenie ambulatoryjne, oddziaływanie terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

5.

Poradnia Terapii Uzależnienia

Ul. Wojska Polskiego 21

56-300 Milicz

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

6.

NZOZ „CENTRUM” Poradnia Leczenia od Alkoholu i Współuzależnień w Środzie Śląskiej

Ul. Konstytucji 3 Maja 7

55-300 Środa Śląska

Tel.: 071 3173961

 

Terapia indywidualna i grupowa, terapia mieszana. Poradnia/przychodnia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

7.

SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień we Wrocławiu

Ul. Reymonta 8

50-225 Wrocław

Tel.: 071 3266730, 3266737

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

8.

SZP ZOZ Poradnia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Oleśnicy

Ul. Ludwikowska 10

56-400 Oleśnica

Tel.: 071 7982824

 

Terapia podstawowa i pogłębiona w formie ambulatoryjnej. Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

9.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Ul. Wrocławska 2

56-500 Syców

Tel.: 062 7855192

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

10.

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Ul. B. Chrobrego 23b

55-200 Oława

Tel.: 071 3137609

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

11.

SZ POZ Wojewódzki Ośrodek

Terapii Uzależnień

i Współuzależnień we Wrocławiu

ul. Wybrzeże J.Conrada

Korzeniowskiego 18

51-129 Wrocław

tel.: 071 7766281

www.wotuw.dfx.pl

Terapia ambulatoryjna i grupowa

- porady ambulatoryjne dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin

- terapia ambulatoryjna i grupowa osób uzależnionych i współuzależnionych

- detoksykacja i motywowanie do podjęcia terapii

- stacjonarna i dzienna terapia uzależnień

osobiste programy terapii

- wstępna edukacja i terapia rodzin osób uzależnionych

- treningi zapobiegania nawrotom picia

- system grup terapii podtrzymującej

- samopomocowe grupy wsparcia

- konsultacje dla placówek lecznictwa

- odwykowego z terenu miasta i  województwa

12.

NZOZ Centrum „IKAR” Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu we Wrocławiu

Ul. Bulwar Ikara 30

54-130 Wrocław

Tel.: 071 7821126, 7916163

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

13.

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego „AKME-d”

Ul. Armii Krajowej 1

50-541 Wrocław

Tel.: 071 3370670, 3372670

 

Leczenie odwykowe stacjonarne

14.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Ul. Podwale 13

53-043 Wrocław

Tel.: 071 3556932

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

15.

Przychodnia Leczenia Odwykowego

Ul. Pabianicka 25

53-339 Wrocław

Tel.: 071 7983646, 7983620

 

Leczenie ambulatoryjno – odwykowe.

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.


Programy dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających
Programy dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy w rodzinie
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player