godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Struktura organizacyjna Kolegium sędziów

Kolegium sędziów

Przewodniczący Kolegium

 

SSO Wojciech Łukowski - Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Członkowie:

  SSR Ireneusz Stembalski  – Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
  SSR Marcin Myczkowski Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
  SSR Anna Kochan Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
  SSR Dominik Flunt Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu
  SSR Wioletta Noworyta Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnicy
  SSR Anna Kowalczyk Prezes Sądu Rejonowego w Oławie
  SSR Izabela Nowak Prezes Sądu Rejonowego w Strzelinie
  SSR Beata
       Michurska-Gruszczyńska
Prezes Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej
  SSR Agata Staroń-Szweiger Prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy
  SSR Jolanta Zapłotna Prezes Sądu Rejonowego w Wołowie

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. "Prawo o ustroju sądów powszechnych", a w szczególności:

 • wyraża opinię o ustaleniu lub zmianie podziału czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych oraz wyraża opinię o zasadach przydziału spraw i zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych;
 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 • opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
 • w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player