godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Struktura organizacyjna Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu

 

Przewodniczący Kolegium

SSO Wojciech Łukowski - Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

SSO Izabela Baca - Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przedstawiciele Sądu Okręgowego we Wrocławiu i sądów rejonowych okręgu wrocławskiego:

SSO Artur Kosmala - Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

SSO Beata Burian

SSR Ireneusz Stembalski

SSR Marcin Myczkowski

SSR Anna Kochan

SSR Dominik Flunt

SSR Wioletta Noworyta

SSR Anna Kowalczyk

SSR Izabela Nowak

SSR Beata Michurska-Gruszczyńska

SSR Marek Dębski

SSR Tomasz Paprocki

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 • wyraża opinię o ustaleniu lub zmianie podziału czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych oraz wyraża opinię o zasadach przydziału spraw i zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych;
 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
 • w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player