• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Struktura organizacyjna Kolegium sędziów

Kolegium sędziów

Przewodniczący Kolegium

 

SSO Maciej Skórniak

Członkowie:

 
 • SSO Wojciech Łukowski
 • SSO Beata Burian
 • SSO Aneta Fiałkowska-Sobczyk
 • SSO Agata Regulska
 • SSR Ireneusz Stembalski
 • SSR Marcin Myczkowski
 • SSR Anna Martyniec
 • SSR Beata Michurska-Gruszczyńska

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
 

 • na wniosek prezesa sądu okręgowego ustala podział czynności w sądzie, określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym,
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów sądów rejonowych i okręgowych,
 • wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa sądu okręgowego oraz prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych i wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia prezesa sądu okręgowego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
 • wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych,
 • wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego przez prezesa sądu okręgowego,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player