godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font sizeZ dniem 1 kwietnia 2019 r. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przeniesiony z ul. Joannitów 14 na ul. Szybką 6-10 50-421 Wrocław – tel. 71/74-82-010.

Ze względów technicznych w nowej siedzibie Sądu rozprawy nie będą nagrywane aż do odwołania.

Home ePUAP

epuap

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

I

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 j.t.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015.971 j.t. ze zm.) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. (Dz. U. 2016.1626).

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2017.1257 j.t.),
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

II

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

III

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego we Wrocławiu niezbędne jest:

 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 • wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Okręgowego we Wrocławiu" na platformie ePUAP. - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SOWroclaw

IV

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym,
 • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, ODT, XLS, ODS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF,
 • całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB,
 • dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

V

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player