godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Struktura organizacyjna Dolnośląska Rada Terenowa do Spraw Społe...

Dolnośląska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem nr 261 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym powołał Dolnośląską Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającą przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Obszar działania Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym obejmuje teren województwa dolnośląskiego, należący do właściwości miejscowej: Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Świdnicy.     

W skład Prezydium Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym wchodzą:

1. Przewodniczący Rady – SSO Wojciech Łukowski

2. Wiceprzewodniczący Rady – SSO Marcin Sosiński

3. Sekretarz Rady – Grzegorz Miśta, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu;

4. ppłk Wiesław Zwiefka – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie;

5. dr hab. Tomasz Kalisz prof. nadzw. UWr, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego WPAiE UWr;

6. Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia.

 

W skład Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym wchodzą zaproszeni przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedstawiciele wyznaczeni przez:

 1. wojewodę,
 2. prezesów sądów okręgowych,
 3. prokuratorów okręgowych,
 4. kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego,
 5. dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 6. wojewódzkiego kuratora oświaty,
 7. komendanta wojewódzkiego policji,
 8. szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego,
 9. organy wykonawcze samorządu terytorialnego,
 10. dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, położonych w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Zasady i tryb powoływania rad terenowych oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.
 

Rada Główna i rady terenowe działają w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

 

UCHWAŁY Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym:

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pomocy postpenitencjarnej dostępną tutaj 

Strona www Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player