godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeZ dniem 1 kwietnia 2019 r. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przeniesiony z ul. Joannitów 14 na ul. Szybką 6-10 50-421 Wrocław – tel. 71/74-82-010.

Ze względów technicznych w nowej siedzibie Sądu rozprawy nie będą nagrywane aż do odwołania.

Home Informacje Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów

 

Legalizacja dokumentów jest to uwierzytelnienie podpisów oraz pieczęci urzędowych sędziów i notariuszy na dokumentach przeznaczonych do użytku zagranicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2014.1657 j.t.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania/legalizacji dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w okręgu wrocławskim, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy w okręgu wrocławskim, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2018.1044-j.t.) za każde poświadczenie podpisu notariusza lub sędziego na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł – płatną na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu lub w punkcie ksero w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

1. Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A.: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
tytułem: legalizacja dokumentu notarialnego lub sądowego (nr rep. lub sygn. akt) imię i nazwisko/nazwa firmy;

2. punkt ksero – pok. 20 na parterze, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, Wrocław


Legalizacji dokumentów można dokonać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika (upoważnienie nie jest wymagane) w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pok. 326, III p., tel. 71 37-04-205, w poniedziałek 9:00 – 18:00, od wtorku do piątku 8:00 – 15:00
  • listownie, dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, na adres:

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław


Zalegalizowane dokumenty są możliwe do odbioru w następnym dniu roboczym.
W przypadku większej ilości dokumentów do uwierzytelnienia, termin realizacji może się wydłużyć.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player