godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Egzekucja alimentów z zagranicy

Egzekucja alimentów zasada wzajemności Kanada

Z uwagi na istnienie wzajemności pomiędzy RP a rządami prowincji Kanady: Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda w zakresie uznawania orzeczeń sądowych w sprawach ze stosunków rodzinnych uwzględniających roszczenia o alimenty, możliwe jest dochodzenie alimentów od osoby zamieszkałej w jednej z wyżej wymienionych prowincji, na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej w Polsce.

Realizacja świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanych zamieszkujących na terenie prowincji Brytyjska Kolumbia i Quebec może odbywać się tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi alimentacyjnemu.

 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych w Kanadzie, w zakresie wzajemności wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych:

  1. wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku i o jego przymusowe wykonanie,
  2. kserokopia orzeczenia zasądzającego alimenty (wyroku, postanowienia, ugody sądowej),

      Odpis orzeczenia wydaje na wniosek wierzyciela właściwy sąd, przed którym zapadło orzeczenie.

  3. pisemne oświadczenie złożone przed notariuszem o wysokości zaległych alimentów,

  4. odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),

 

Formularze do pobrania:

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player