godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Struktura organizacyjna Kurator okręgowy

Kurator okręgowy

Kurator okręgowy
Mirosław Nawrocki

Zastępca kuratora okręgowego ds. rodzinnych
Grzegorz Miśta

Zastępca kuratora okręgowego ds. karnych
Monika Kłonica

Sekretariat kuratora okręgowego
Joanna Włodarczyk

Dane kontaktowe:
ul. Szybka 6-10
50-421  Wrocław
pok. 105, I piętro
tel. 71 37-04-519 lub 531-854-445
fax 71 74-82-980

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek:   7:30-15:30
Po wcześniejszym umówieniu (tel. 71 37-04-519 lub 531-854-445), kurator okręgowy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.


Zakres zadań kuratora okręgowego

Kurator okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

 

Do zakresu działań kuratora okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji, w uzasadnionych wypadkach dokonania kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego. 

Nadto kurator okręgowy jest uprawniony do:

 • składania wniosków o powołanie kuratora na stanowisko kierownika zespołu,
 • składanie wniosków w przedmiocie mianowania, odwołania, przeniesienia do innego sądu lub innego zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawieszenia w czynnościach kuratora zawodowego,
 • składania wniosków o nadanie kuratorowi zawodowemu wyższego stopnia służbowego,

zwołania i przewodniczenia Okręgowemu Zgromadzeniu Kuratorów, określenia ramowego planu przebiegu aplikacji kuratorskiej.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player