godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Pytania i odpowiedzi Zaświadczenia Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralnośc...

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

1. Należy złożyć wniosek: „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" lub „Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym".

2. Należy je wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.
3. Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej.

 

4. Za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej. Zakupu znaczków sądowych można dokonać pok. nr 47 (Kasa Sądu Rejonowego - na parterze budynku).
5. Wykonane „Zapytania" dotyczące podmiotu zbiorowego lub dotyczące osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście - zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku - w ciągu 14 dni.
6. * Odbioru „Zapytania" może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbowa w wysokości 17 zł.
7. Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym"

 

Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktu Informacyjnego KRK.

Wysokość w/w opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. nr 151 z 2003 r. poz. 1468).

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player