godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Wzory i formularze Formularze wniosków o wpis do Krajowego ...

Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

   
 • Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-W10)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-W6)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W7)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna (KRS-W4)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna (KRS-W2)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-W8)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (KRS-W21)
pobierz
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-W22)
pobierz
 • Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS-D3)
pobierz
 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)
pobierz
 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-X1)
pobierz
 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (KRS-X3)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-Z20)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-Z10)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-Z6)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-Z7)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-Z5)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska (KRS-Z1)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna (KRS-Z2)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (KRS-Z3)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-Z8)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (KRS-Z21)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22)
pobierz
 • Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D2)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie (KRS-Z61)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze (KRS-Z68)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe (KRS-Z67)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe (KRS-Z64)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana (KRS-Z42)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność (KRS-Z41)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS (KRS-Z40)
pobierz
 • Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/ zarząd przymusowy/ powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym (KRS-Z63)
pobierz
   
 • Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - działalność pożytku publicznego (KRS-W-OPP)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - partnerzy (KRS-WD)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci (KRS-WL)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności (KRS-WM)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-WJ)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-WC)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-WA)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele (KRS-WF)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji (KRS-WG)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-ZN)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego (KRS-Z-OPP)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON (KRS-ZY)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-ZA)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie (KRS-ZS)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej (KRS-ZF)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy (KRS-ZD)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki (KRS-ZH)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci (KRS-ZL)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności (KRS-ZM)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-ZJ)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-ZB)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-ZC)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-ZE)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)
pobierz
 • Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele (KRS-ZP)
pobierz

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player