godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje prasowe Zasady funkcjonowania Sądu Okręgowego od...

Zasady funkcjonowania Sądu Okręgowego od dnia 18 maja 2020 r.

Informacja w sprawie zasad funkcjonowania Sądu Okręgowego od dnia 18 maja 2020 r.  w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami SARS-CoV-2

Z dniem 18 maja 2020 r. funkcjonowanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu przywracane jest etapowo z jednoczesnym zapewnieniem obywatelom prawa do sądu z poszanowaniem dla ich bezpieczeństwa.

W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. wprowadzona zostaje organizacja rozpraw i posiedzeń jawnych ograniczona do spraw pilnych o których mowa w  art. 14a ust. 4 i art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz katalogu wynikającym z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych i katalogu zawartym w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020r. DNA-11.501.20.2020. Ponadto Prezes Sądu Okręgowego zaliczył do katalogu spraw pilnych sprawy w których udział stron czy uczestników, za ich zgodą, może odbyć się z udziałem wideokonferencji, jak też sprawy, w których zeznania świadków mogą być złożone na piśmie i sprawy w których orzeczenie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

           We wskazanym okresie organizacja rozpraw i posiedzeń odbędzie się w systemie dwóch zmian, od godziny 8.00 do 13.00 i od 13.30 do 18.00, przy równoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw i ograniczeniach ilości osób wzywanych na rozprawy oraz uczestniczących w rozprawie. Ilość osób wezwanych, zawiadomionych bądź załatwiających sprawy w budynku sądowym nie może być większa niż jedna osoba na każde 15 m2, świadkowie co do zasady powinni być wezwani na wyznaczone godziny przesłuchania po jednej osobie.

           W miarę możliwości i posiadanych informacji umożliwiających kontakt, wdrożone zostaje telefoniczne i mailowe zawiadamianie o terminach rozpraw, posiedzeń i planowanych czynnościach, w tym również ustalanie czy wnioskowanego do przesłuchania świadka może zawiadomić strona postępowania – tryb ten dotyczy w szczególności spraw z udziałem zawodowych pełnomocników.

W kierowanej do adresatów korespondencji dotyczącej spraw pilnych zostaje wskazane, że „sprawa jest sprawą pilną w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie art. 15zzs ust. 2 tej ustawy nie ma do niej zastosowania wstrzymanie biegu terminów sądowych o którym mowa w art. 15 zzs tej ustawy”.

           Osoby wchodzące do budynku powinny dezynfekować ręce, jak też zasłaniać usta i nos. Przed wejściem na salę sądową należy każdorazowo dokonywać dezynfekcji rąk, jak też w trakcie rozprawy zasłaniać usta i nos.  Sąd i protokolant mogą korzystać zamiast albo obok maseczki z przyłbic ochronnych, szczególnie w sytuacji gdy miejsce zajmowane przez sąd i protokolanta oddalone są o co najmniej 1,5 metra od miejsc zajmowanych przez inne osoby, jak też wtedy gdy na sali rozpraw wykonana jest zasłona oddzielająca sąd i protokolanta od innych osób. Obowiązuje zakaz wstępu do budynków sądowych Sądu Okręgowego osób innych niż wzywanych lub też wykazujących niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu – dotyczy to przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności.

           W ramach podjętych przez Sąd Okręgowy środków ostrożności, przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do każdej sali rozpraw, umieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Sale rozpraw podlegają dezynfekcji. W mniejszych salach rozpraw zamontowane zostały zasłony oddzielające sąd i protokolanta od pozostałych osób. Na posadzkach korytarzy zostały zamieszczone kolorowe poziome znaki wskazujące sposób poruszania się w kierunku konkretnych sal rozpraw. Pracownicy Sądu Okręgowego obowiązani są poruszać się w ciągach komunikacyjnych z zasłonięciem ust i nosa.          

           W okresie od 18 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. skargi administracyjne stron podlegają złożeniu drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi potrzeba wysłuchania skarżącego telefonicznie, w wyjątkowych sytuacjach osobiście.

W okresie od 18 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. biura podawcze sądu otwarte są w godzinach od 8.00 do 15.00.

W okresie od 18 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym przyjmuje interesantów tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w odstępach 20-minutowych, z uwzględnieniem przerwy na dezynfekcję.

Czytelnia akt jest czynna w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję.

Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania sądów rejonowych okręgu wrocławskiego zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych sądów. 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player