godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Uchwały nr 1, 2 i 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.11.2019 r.

Wykonując zobowiązanie nałożone na Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, poniżej publikuję uchwały nr 1, 2 i 3 podjęte dnia 29.11.2019 r. przez ww. Zgromadzenie, o następującej treści:

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 29.11.2019 r.

 

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określonew ww. wyroku.

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz wskazanemu organowi do tego czasu.

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 29.11.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pełni popiera uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 25.11.2019 r. w sprawie apelu do Sądu Najwyższego o jak najszybsze rozstrzygnięcie statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa oraz osób powołanych przy udziale tego organu na stanowiska sędziowskie, a także wyjaśnienie skutków prawnych udziału ww. organu w procedurach  nominacyjnych w zakresie orzeczeń wydanych przez te osoby.

 

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 29.11.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu do opublikowania uchwał nr 1 i 2 z 29.11.2019 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

KASA SĄDU w poniedziałek 30.09.2019 r.

Informujemy że  w poniedziałek dnia 30.09.2019 r. kasa będzie czynna do godziny 13:30

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Szanowni Państwo!
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 17 października 2019 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 14 do 18 października 2019 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Ulotka

Plakat

Zestawienie wydarzeńStrona 1 z 10

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player