godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu SO we Wrocławiu z dn. 13.01.2020 r.

Wykonując zobowiązanie nałożone na Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, poniżej publikuję uchwały nr 1 i 2 podjęte dnia 13.01.2020 r. przez ww. Zgromadzenie, o następującej treści:


Uchwała nr 1
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu
z 13 stycznia 2020 r.


W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.2019 r. w sprawie III PO 7/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa - w zakresie sędziów wchodzących w skład Rady - zgodnie z wymogami Konstytucji RP.
Zgromadzenie podziela pogląd, iż organ pełniący obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wskazanego w ww. orzeczeniach warunku niezależności od władzy politycznej.
Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz ww. organowi do tego czasu.


Uchwała nr 2
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu
z 13.01.2020 r.


Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu do opublikowania uchwały nr 1 z 13.01.2020 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Uchwały nr 1, 2 i 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.11.2019 r.

Wykonując zobowiązanie nałożone na Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, poniżej publikuję uchwały nr 1, 2 i 3 podjęte dnia 29.11.2019 r. przez ww. Zgromadzenie, o następującej treści:

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 29.11.2019 r.

 

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określonew ww. wyroku.

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz wskazanemu organowi do tego czasu.

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 29.11.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pełni popiera uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 25.11.2019 r. w sprawie apelu do Sądu Najwyższego o jak najszybsze rozstrzygnięcie statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa oraz osób powołanych przy udziale tego organu na stanowiska sędziowskie, a także wyjaśnienie skutków prawnych udziału ww. organu w procedurach  nominacyjnych w zakresie orzeczeń wydanych przez te osoby.

 

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 29.11.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu do opublikowania uchwał nr 1 i 2 z 29.11.2019 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu.Strona 1 z 9

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player