• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza pisemny konkurs (ofertowy) na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej - bufetu w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza pisemny konkurs (ofertowy) na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej - bufetu w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Ogłoszenie (treść)
Projekt umowy najmu lokalu gastronomicznego
Lokalizacja 1 (skan)
Lokalizacja 2 (skan)
Projekt protokołu zdawczo odbiorczego

Informacja dot. sprawy IV Ka 222/17 (P.Rybak)

Informujemy, że wszystkie wydane karty wstępu w sprawie IV Ka 222/17 (P.Rybak) są również aktualne na rozprawie wyznaczonej na dzień 13 kwietnia 2017 r. o godz. 13.30 w sali nr 2 Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Biegli sądowi. W 2017 roku nastąpiła zmiana kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1 789,42 zł. - Dz. U. 2017 r. poz. 108 art.9 ust.1 pkt 2a ustawy budżetowej.

W 2017 roku nastąpiła zmiana kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1 789,42 zł. - Dz. U. 2017 r. poz. 108 art.9 ust.1 pkt 2a ustawy budżetowej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym i karnym nie uległo zmianie - Dz. U. z 2013 r. poz. 518; Dz. U. z 2013 r. poz. 508.Strona 3 z 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player