• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dot. powołania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dot. powołania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego.

Zarządzenie: egzamin na aplikacje kuratorską

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu nr 022/46/2011/Ku.O z dnia 19 września 2011r. w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu na aplikacje kuratorską w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wołowie.

UWAGA: Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu nr 41/11/A dotyczące skrócenia czasu pracy pracowników Sądu Okręgowego w dniu 24 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu nr 41/11/A dotyczące skrócenia czasu pracy pracowników Sądu Okręgowego w dniu 24 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie utworzenia komisji konkursowej.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz.761) informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) na potrzeby innych jednostek, składnik rzeczowy majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Informacja o majątku oraz wniosek o przekazanie składnika rzeczowego.

UWAGA: zmiana siedziby Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego

Informujemy że od dnia 04 lipca 2011 r. zmianie uległa lokalizacja siedziby Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

nowy adres:
ul. Tkacka 6/8
54-138 Wrocław
tel./fax. 71 3530400

Informacja dla kandydatów na ławników

W dniu 14.06.2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia


W dniu 14.06.2011 r. weszła w życie zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym ławników (ustawa z dnia 15.04.2011 r. Dz. U. Nr 109 poz. 627)


Strona 27 z 28

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player