• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

Informujemy że Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zmienił siedzibę i od dnia 14 marca 2011r. rozpoczął działalność w nowej lokalizcji pod adresem: Wrocław ul. Sądowa 9a (róg pl. Legionów i ul. Sądowej), numer telefonu pozostał bez zmian 71 3448010.

Uwaga! Oszustwa związane z podszywaniem się pod podmioty uprawnione do działania w imieniu KRS

Sąd Okręgowy we Wrocławiu informuje, że wystąpiły sytuacje, w których pewne podmioty (nie posiadające uprawnień do działania w imieniu Krajowego Rejestru Sądowego - Monitora Sądowego i Gospodarczego) wzywają do zapłaty, powołując się na rzekome uprawnienia do działania w imieniu KRS.

Ustalono liczbę ławników do orzekania w SO i podległych SR na kadencję 2012-2015

Sąd Okręgowy we Wrocławiu informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2011r. ustaliło liczbę ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym i podległych sądach rejonowych okręgu wrocłaskiego na kadencję 2012 - 2015, zgodnie z tabelą (w załączeniu)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Sz. U. Nr 50, poz. 370)

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 21-26 lutego 2011r. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00. do 18.00. oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.
Adresy Ośrodków dostępne są na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Plan działalności Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rok 2011

Plan działalności Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rok 2011


Strona 27 z 27

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player