godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1;
 3. celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania zainicjowanego przez Panią/Pana, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi:

  a) do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocławgdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

  b) do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

 8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).;

Zawiadomienie - Rada Ławnicza

Posiedzenie Rady Ławniczej odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 16:00 - zawiadomienie

Ogłoszenie - zużytek składniki majątku ruchomego

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - ogłoszenie

W dniach 25-26 .04.2018 r. Kancelaria tajna Sądu Okręgowego we Wrocławiu będzie nieczynna.

W dniach 25-26 .04.2018 r. Kancelaria tajna Sądu Okręgowego we Wrocławiu będzie nieczynna.

Posiedzenie Rady Ławniczej

Posiedzenie Rady Ławniczej odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. godz. 16:00 - zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Sąd Okręgowy III Wydział Karny we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 9:30 w sali 122 przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie jawne w sprawie oskarżonej Karoliny Adamczewskiej, oskarżonej o czyn z art. 59 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie w związku z art. 124 Farmaceutyczne prawo w związku z art. 165 § 1 pkt 2 kk i inne, sygn. akt III K 89/18.

Pouczenie:
Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w rozprawie i na podstawie art. 54 § 1 kpk i art. 62 kpk do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą złożyć oświadczenie, iż będą występowały w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a także wytoczyć przeciwko oskarżonym powództwo cywilne”.Strona 4 z 6

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player