• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Dzień Kuratora Sądowego

W ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 22 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów, podczas którego Kuratorowi Okręgowemu Sądu Okręgowego we Wrocławiu Mirosławowi Nawrockiemu i Zastępcy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorzowi Miśta zostały wręczone pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości.

Informacja o posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów

Rzecznik Praw Obywatelskich na obchodach Dnia Kuratora Sądowego

Informacja Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu zezwolił wnioskodawcy Tęczowy Ogród Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.263,88 zł z tytułu zwrotu udziałów w spółce i podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli i zakończeniu likwidacji należnych zmarłemu w dniu 28 lutego 2014 r. wspólnikowi Ryszardowi Żygadło, z zastrzeżeniem, że ma on być wydany spadkobiercom zmarłego Ryszarda Żygadło po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia na ich wniosek bez żadnych ograniczeń. Wobec powyższego wzywa się jego spadkobierców, po uprzednim przedstawieniu aktu poświadczenia dziedziczenia spadku lub orzeczenia sądowego stwierdzającego nabycie spadku - do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wydania postanowienia w tym przedmiocie pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”

Zgodnie z zarządzeniem nr 022/29/16A Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego we Wrocławiu, dzień 27 maja 2016 roku jest dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z zarządzeniem nr 022/29/16A Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego we Wrocławiu, dzień 27 maja 2016 roku jest dniem wolnym od pracy.Strona 7 z 27

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player