godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Aktualności
Aktualności

Rozprawa główna w sprawie przeciwko Marcinowi Wójcikowi - sygn. akt III K 162/19

Sąd Okręgowy III Wydział Karny we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 09:00 w sali 102 przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu odbędzie się rozprawa główna w sprawie przeciwko Marcinowi Wójcikowi, oskarżonemu o czyn z art. 190a § k.k. i inne, sygn. akt III K 162/19.


POUCZENIE:
Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w rozprawie i na podstawie art. 54 § 1 k.p.k. do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą złożyć oświadczenie, iż będą występowały w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0210-27/20/A - dot. organizacji pracy Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ZARZADZENIE 
Nr 0210-27/20/A
Prezesa Sqdu Okręgowego we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2020r.
w sprawie:
odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sqdzie Okręgowym we Wrocławiu w okresie od dnia 4 maja 2020r. do dnia 15 maja 2020r., ograniczenia w zakresie odbywania rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 18 maja 2020r. do 31 lipca 2020r., ograniczenia dostępu do budynków Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz odwolania przyjęć stron od 4 maja 2020r. do 15 maja 2020r. i ograniczenia ich w okresie od 18 maja 2020r. do 30 czerwca 2020r.
 

Mediacje Online

Uprzejmie informujemy, że w związku z odwołanymi rozprawami istnieje możliwość rozwiązania sporów na drodze polubownej poprzez przeprowadzenie mediacji pozasądowych online. Szczegóły w zakładce Mediacje

W dniach 25-26 .04.2018 r. Kancelaria tajna Sądu Okręgowego we Wrocławiu będzie nieczynna.

W dniach 25-26 .04.2018 r. Kancelaria tajna Sądu Okręgowego we Wrocławiu będzie nieczynna.Strona 2 z 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player