godło

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje prasowe
Informacje prasowe

Krasnale Kuratelka i Urwis

Wrocławscy kuratorzy powiększyli grono wrocławskich krasnali o Kuratelkę i Urwisa

W dniu 26.11.2019 r. odsłonięto instalację krasnali i pamiątkową tablicę usytuowane przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Muzealnej. Odsłonięcia krasnali i tablicy dokonali Prezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Pomysłodawcą i realizatorem projektu było Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS.
Ideą było uczczenie jubileuszu stulecia kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Powstałe krasnale nazwano Kuratelka i Urwis.
Środki finansowe na realizację projektu zgromadzono poprzez organizację akcji crowdfundingowej. Projekt był realizowany od 3 kwietnia 2019 r.
Stowarzyszenie Frontis podkreśla, że instalacja powstała dzięki ofiarności i solidarności kuratorów zawodowych i społecznych z Polski i zagranicy, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, przedstawicieli świata nauki oraz przychylności kierownictwa Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu. Zdjęcia 1, 2 i 3.

Nagroda Kulturalna Śląska 2019

W dniach 27-29 września 2019 r. w miejscowości Wolfenbüttel (Dolna Saksonia) miało miejsce kolejne spotkanie polsko-niemieckie w ramach wieloletniej współpracy regionu Dolnego Śląska i landu Dolnej Saksonii. Przyczynkiem do bieżącego spotkania była uroczystość wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska - Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, która przyznawana jest od 1977 roku. Od 1991 roku nagroda ta przyznawana jest we współpracy z Polską w nowej formule, jako nagroda za wspieranie wspólnego pielęgnowania śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz twórczości kulturalnej Ślązaczek i Ślązaków, w tym dla polskich twórców działających na Śląsku i dla Śląska. Oprócz nagrody głównej dla twórców, przyznawane są nagrody specjalne dla osób i instytucji przyczyniających się do utrzymywania, rozwoju i krzewienia śląskiego dorobku kulturowego. Nagrodę przyznaje jury składające się z przedstawicieli zarówno Polski jak i Niemiec.
W tegorocznej edycji nagrody zostali uhonorowani:
- pan prof. Zbigniew Horbowy – związany z wrocławską ASP, były jej rektor, i dolnośląskimi hutami szkła, wybitny artysta plastyk, prekursor w zakresie projektowania szkła artystycznego, w tym także przy wykorzystaniu potencjału przemysłowych hut szkła zlokalizowanych na Dolnym Śląsku;
- pan Helmut Goebel – były mieszkaniec Niederschwedeldorf (obecnie Szalejów Dolny pow. kłodzki), który począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku podejmował działania na rzecz utrzymania dziedzictwa kulturalnego Śląska, czego szczególnym przykładem jest prowadzony od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, przy wydatnym zaangażowaniu obecnych mieszkańców Szalejowa Dolnego, projekt odnowy i utrzymania kilkudziesięciu pomników i kapliczek położonych w Szalejowie Dolnym;
- Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska z siedzibą w Görlitz i Łomnicy.
Nagrody tegorocznym Laureatom wręczyli przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii oraz Michał Bobowiec członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
W uroczystości udział wzięła również grupa sędziów, referendarzy i urzędników Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku, która to współpraca środowisk wymiaru sprawiedliwości wpisuje się w szerszą współpracę regionów Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska. W ten sposób obie strony od 20 lat propagują współpracę nie tylko w zakresie wymiaru sprawiedliwości, ale również w budowaniu przyjaznych relacji polsko-niemieckich.
 

Jubileusz 20-lecia współpracy sędziowskiej i 10-lecia współpracy niesędziowskiej pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym Brunszwiku i Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturą Generalną w Brunszwiku i Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu

W miniony czwartek, tj. 19 września 2019 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia współpracy sędziowskiej i 10-lecia współpracy niesędziowskiej pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym Brunszwiku i Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturą Generalną w Brunszwiku i Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu.
Honorowymi patronami wydarzenia byli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia.
Oprawą wydarzenia były występy klasycznych skrzypiec, fortepianu i harfy oraz Orkiestry Policyjnej. Zaprezentowany został także pokaz filmu z wywiadami osób zaangażowanych we współpracę od początku jej nawiązania. Oficjalnie wystąpili:


Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Wojciech Łukowski;
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – Hans Jorg Neumann;
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – reprezentujący Michał Bobowiec;
Prezydent Wrocławia – reprezentujący Włodzimierz Patalas;
Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku - Wolfgang Scheibel;
Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku na emeryturze – Edgar Isermann;
Prokurator Regionalny Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu – Artur Rogowski;
Prokurator Generalny Prokuratury Generalnej w Brunszwiku – Detlev Rust;
Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu – Magdalena Rypińska;
Dyrektor Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku – Dirk Butow;
Dyrektor Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku na emeryturze – Hans Wiebeck.


Ponadto gościom, na Sali im. M.Filipowicza naszego Sądu został zaprezentowany spektakl pt. „Kain”. Spektakl przygotowany został w ramach projektu „Odkluczanie”, który to projekt realizowany jest w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, gdzie aktorami są osadzeni.

Warto przypomnieć, że współpraca pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku a Sądem we Wrocławiu zapoczątkowana została z inicjatywy strony niemieckiej i nabrała pełnego kształtu z chwilą podpisania w dniu 1 października 1999 r. oficjalnej umowy o współpracy. Na bazie ww. porozumienia, począwszy od 2000 r. co roku - na przemian w każdym z ośrodków partnerskich we Wrocławiu i w Brunszwiku – spotykają się sędziowie, prokuratorzy, a od 2009 r. służby niesędziowskie. Podczas kilkudniowych szkoleń uczestnicy wymieniają swoje poglądy, doświadczenia w dziedzinie prawa, poznają również praktyczne aspekty stosowania prawa w kraju sąsiedzkim. Szkolenia pozwalają nawzajem zrozumieć mechanizmy działania wymiaru sprawiedliwości, specyfikę pracy sędziów i prokuratorów. Wiedza ta stanowi nieoceniony materiał do weryfikacji rozwiązań systemowych oraz osobistych postaw poszczególnych sędziów i prokuratorów.

DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA
 

Konferencje mediacyjne

Konferencje mediacyjne

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym w tym roku na dzień 17 października 2019 r. oraz Tygodniem Mediacji w dniach 14 – 18 października 2019 r., odbędą się konferencje mediacyjne w dniach: 19 września 2019 r., 20 września 2019 r., 24 października 2019 r. oraz 14 listopada 2019 r. 

Wykaz konferencji oraz plakat w załączeniu.

Ogólnopolski Dzień Ławnika

Dnia 14 czerwca 2019 r. Rada Ławnicza okręgu wrocławskiego świętowała II Regionalne Obchody Dnia Ławnika

Ogólnopolski Dzień Ławnika obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Krajowej Rady Sędziów Społecznych i przypada na dzień 14 czerwca.
Organizatorami wydarzenia była Rada Ławnicza wspólnie z Urzędem Miasta Wrocławia. Uroczystość odbyła się w Sali Sesyjnej Sukiennic. Honorowymi patronami wydarzenia byli Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Pan Jarosław Charłampowicz oraz Prezes Sądu Okręgowego – Pan Wojciech Łukowski.
W programie była Relacja Pana Mariana Radoły - Przewodniczącego Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z zakończenia kadencji ławników 2016 – 2019 oraz uroczyste wręczenie podziękowań ławnikom.
Odbyły się prelekcje i wykłady: dr hab. n. med. mgr prawa Tomasza Jurek, prof. nadzw., Katedra Medycyny Sądowej, prof. dr hab. Karola Kiczki, Uniwersytet Wrocławski oraz SSO Sylwii Jastrzemskiej i SSO Witolda Firkowicza.
Wydarzeniem uroczystości był występ Chóru PIASTUNY.
 

W dniach 24-27 października 2018 r. w naszym Sądzie Okręgowym odbyło się polsko – węgierskie szkolenie

Międzynarodowa współpraca z Węgrami trwa już rok – w dnu 6 października 2017 r. zawarliśmy umowę o współpracy.
W maju 2018 r. nasza delegacja po raz pierwszy wzięła udział w szkoleniu w Szolnok na Węgrzech, natomiast w ubiegłym tygodniu odbyło się polsko – węgierskie szkolenie sędziów z Sądu Okręgowego w Szolnok oraz okręgu wrocławskiego.

Za sprawą naszych kuratorów w dniach 11-12 października 2018 r. Wrocław stolicą polskiej kurateli sądowej

W tych dniach, wpisując się w setne obchody roku jubileuszowego powstania kurateli, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja nt. „What works? – Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i pespektywy”.
Jest to duże wydarzenie, liczące kilkaset osób, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS we współpracy z Sądem Okręgowym, licznymi partnerami, partnerami strategicznymi oraz skierowane do różnorodnych grup adresatów.
Szczegóły: http://konferencja.wroclaw.pl

 

Dzień 18 października Międzynarodowym Dniem Mediacji

W załączeniu lista wydarzeń związana z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu wrocławskim.Strona 1 z 5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player