• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje prasowe
Informacje prasowe

Informacja w sprawie procesu Tomasza K.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami prasowymi, dotyczącymi procesu karnego Sądu Okręgowego pod sygn. III K 113/01 w sprawie Tomasza K., sugerującymi, że proces ten miał charakter poszlakowy i w czasie wyrokowania były wątpliwości, co do sprawstwa oskarżonego, informujemy, że:
- jak to wynika z treści pisemnego uzasadnienia, wyrok skazujący oparty był przede wszystkim na opinii zespołu biegłych, z udziałem lekarza medycyny sądowej z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz biegłego z zakresu mechanoskopii;
- podczas rozprawy w konkluzji swojej opinii biegli stwierdzili jednoznacznie: „z całą pewnością przyporządkowujemy, że od dowodowego uzębienia oskarżonego (Tomasza K.) powstały ślady ugryzienia na piersi denatki, będące przedmiotem naszej wspólnej opinii”. k. 3104.
Podkreślić zatem stanowczo wypada, że rozpoznany w składzie dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników proces karny nie miał charakteru procesu poszlakowego, a rozstrzygnięcie opierało się w głównej mierze na bezpośrednim dowodzie, wskazującym jednoznacznie na sprawstwo oskarżonego.
Ustalenia ze sfery faktu zostały podzielone przez rozpoznający apelację - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, a także rozpoznający kasację - Sąd Najwyższy.

Dzień Edukacji Prawnej

Obchody Dnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

W dniu 15.03.2018 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, z okazji Dnia Edukacji Prawnej, odbędzie się kilka interesujących wydarzeń.
Już  o godz. 9:00 w sali nr 126 rozpocznie się debata oksfordzka pt. "Ta strona twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie", w której wezmą udział uczniowie z LO nr IX i LO nr 1 we Wrocławiu. 
Bezpośrednio po debacie odbędzie się inscenizacja rozprawy w sprawie karnej dotycząca stalkingu, przygotowana przez uczniów z LO nr IX, pod kierunkiem Sędziego – Pana Pawła Pośpiecha.
Po debacie będzie okazja do rozmowy z sędziami, w tym kierownictwem Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz przedstawicielami Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu. 
Koordynatorem projektu edukacji prawnej realizowanego od kilku lat jest Oddział SSP "Iustitia" we Wrocławiu.
 

Dnia 10 czerwca 2018 r. w Borzygniewie odbędą się kolejne Mistrzostwach Prawników i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Mistrzostwa odbędą się w ramach w ramach Triatlonowej Sztafety Firmowej, która, warto dodać, jest jedynym takim wydarzeniem sportowym w Polsce. Corocznie przyciąga ok.1200 uczestników z całego kraju. Dedykowana jest dla firm, przedsiębiorstw, zakładów pracy, stowarzyszeń czy korporacji. 
W Mistrzostwach konkurują 3 – osobowe zespoły: pierwszy zawodnik płynie 950 metrów, drugi jedzie na rowerze 45 km, a trzeci biegnie na dystansie 10,5 km. Poza rywalizacją, jest to świetna okazja do wspólnej zabawy oraz aktywnego spędzania czasu. 
We wrześniu ubiegłego roku w Zgorzelcu znakomicie się zaprezentował Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, osiągając wyniki do pozazdroszczenia i zapewniając świetną atmosferę ze swoimi kibicami.

Dnia 9 marca 2018 r. odbędzie się Ogólnopolska Naukowa Konferencja Mediacyjna pod tytułem: MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali im. Unii Europejskiej, budynek D.
Organizatorami są: Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Centrum Mediacji, Urząd Miejski Wrocławia, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, natomiast patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Prezes Prokuratorii Generalnej RP Pan Leszek Bosek, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pan Maciej Skórniak, Jego Magnificencja prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Karol Kiczka.
Koncept merytoryczny konferencji wynika z przesłanek najnowszych zmian w prawie w zakresie zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami, które  stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez naruszania dyscypliny finansów publicznych. Przesłaniem konferencji jest zaprezentowanie wielowymiarowych korzyści z ugodowego rozwiązywania sporów, wskazanie celowości poszukiwania wyjścia z konfliktu na drodze porozumienia między stronami oraz sformułowanie praktycznych wytycznych dotyczących oceny skutków zawarcia ugody mediacyjnej przez podmiot sektora finansów publicznych, do której sporządzania jest on zobowiązany na mocy przepisów prawa. 
 
Szczegółowy program konferencji w załączonej agendzie.

Rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem III Wieku

W dniu 28 lutego 2018 r. Seniorzy z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego wzięli udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności, co okazało się dla nich cennym i emocjonującym doświadczeniem. Była to jednocześnie doskonała okazja do spotkania się z Sędzią prowadzącym sprawę, który odpowiadał na liczne pytania oraz spotkania z Ławnikami, którzy niestrudzenie opowiadali o pracy wymiaru sprawiedliwości, przybliżając zagadnienia związane z pełnioną funkcją sędziego społecznego.

Z perspektywy Perspektyw Sprawiedliwości Naprawczej

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium Perspektywy sprawiedliwości naprawczej. Inicjatorem wydarzenia była Dolnośląska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W seminarium wzięło udział blisko 150 osób, w tym liczna grupa kuratorów sądowych, mediatorów, funkcjonariuszy służby więziennej, przedstawicieli placówek, w których wykonywane są prace na cele społeczne. Wydarzenie było częścią obchodów Międzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej, który w Europie koordynowany jest przez European Forum for Restorative Justice. W wielu krajach odbywają się z tej okazji sympozja, konferencje, prelekcje, pokazy promujące ideę sprawiedliwości naprawczej. Eventy organizują m.in. Budapeszt, Berlin, Bruksela, Paryż, Marsylia, Bilbao, Barcelona, San Sebastian, Porto, Lizbona, Oslo, Ryga, Tesaloniki, Tirana, Kathmandu, Tel Aviv, Moskwa, Santiago de Chile. Wrocławskie seminarium współorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii i Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej było jedną z 97 inicjatyw organizowanych w 24 krajach.

Dalsze szczegóły w załączeniu

 

Służby niesędziowskie gośćmi w ramach współpracy polsko-niemieckiej

W dniach 22-26 października 2017 r. odbyła się konferencja służb niesędziowskich w Warbergu w ramach współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku. Zaproszonych zostało 12 osób z naszego okręgu. W szkoleniu również wzięła udział grupa służb niesędziowskich z okręgu Sądu w Brunszwiku.
 
Podczas konferencji obok głównego nurtu, jakim były merytoryczne wykłady przygotowane zarówno przez stronę polską jak i niemiecką, prezentacje oraz dyskusje, grupa polska zwiedziła również Sąd Rejonowy w Helmstedt.
 
 
 

Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w Praktyce” za nami

W Oławie przekonaliśmy się dlaczego warto wspierać mediacje i z nich korzystać. Przede wszystkim obniżają poziom konfliktu i pozwalają ludziom samodzielnie decydować we własnych sprawach, szybko i z poczuciem, że nikt nie przegrał.

 
 
 

Przyjacielska współpraca polsko - niemiecka

W ramach wieloletniej współpracy, w dniach 8-11 października br. gościliśmy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu delegację Sędziów z Niemiec w ramach współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu, Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu oraz Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku i Prokuraturą Generalną w Brunszwiku. Uczestnikom szkolenia zostały zaprezentowane problemy i kierunki informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych.Strona 1 z 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player