• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje prasowe
Informacje prasowe

Mistrzostwa Prawników i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości co prawda za nami ale z sukcesem i dobrą zabawą

Mistrzostwa Prawników i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości co prawda za nami ale z sukcesem i dobrą zabawą

Kolejne zawody triathlonowe za nami. W dniach 9  i 10 czerwca 2018 r. odbyły się zawody triathlonowe zarówno w startach indywidualnych, jak i drużynowych. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, który wystawił w zawodach już drugi rok z rzędu swoich zawodników, zarówno w startach indywidualnych - dwóch zawodników,  jak i w sztafecie firmowej - trzy drużyny. Wszyscy startowali na dystansie 1/4 Ironman, tj. pływanie 950 m jazda rowerem 45 km i bieg 10 km.  Wtórował im w tym również Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, wystawiając również niezłomną sztafetę mieszaną. 

W klasyfikacji generalnej startów indywidualny najlepszy zawodnik Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia zajął 33 miejsce na 509 startujących i 17 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Natomiast najlepsza sztafeta firmowa sądu SKS 1 zajęła 40 miejsce spośród 125 drużyn i 7 miejsce w kategorii sztafet mieszanych oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji  Mistrzostw Polski prawników i pracowników administracji sądowej.

Gratulujemy :):)

I Regionalne Obchody Dnia Ławnika

Dnia 11 czerwca 2018 r. Rada Ławnicza okręgu wrocławskiego świętowała

I Regionalne Obchody Dnia Ławnika

Ogólnopolski Dzień Ławnika obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Krajowej Rady Sędziów Społecznych i przypada na dzień 14 czerwca.

W tym roku po raz pierwszy w naszym okręgu wydarzenie miało charakter oficjalny, organizatorami była Rada Ławnicza wspólnie z Urzędem Miasta Wrocławia. Uroczystość odbyła się w Sali Sesyjnej Sukiennic. Honorowymi patronami wydarzenia byli Prezydent Wrocławia - Pan Rafał Dutkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Pan Jacek Ossowski oraz Prezes Sądu Okręgowego – Pan Maciej Skórniak.

W programie było wystąpienie Pana Jerzego Ząbkiewicza – Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych, przemówienia ławników oraz wręczenie im podziękowań przez Prezesa Sądu. Odbyły się prelekcje i wykłady: prof. dr hab. Pana Karola Kiczki z Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani Beaty Zientek – Sędzi Sądu Okręgowego w stanie spoczynku oraz Pana Tomasza Zawiślaka – Sędziego sądu rejonowego, reprezentującego Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Wydarzeniem uroczystości był występ Chóru Kameralnego Wratislawia.

IMG1IMG2IMG3IMG4IMG5IMG6

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie informacji zamieszczonej w dniu 24 maja 2018 r. na stronie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej dotyczących GETBACK S.A.

W dniu 24 maja 2018 r. na stronie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej została zamieszczona informacja dotycząca toku postępowania oraz przeglądania akt sprawy GETBACK S.A.

W ramach współpracy polsko – niemieckiej gościliśmy służby niesędziowskie

W dniach 13-16 maja 2018 r. w Sądzie Okręgowym oraz Sądach Rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej i Wrocławia-Śródmieścia, po raz kolejny gościliśmy grupę niemieckich urzędników z okręgu Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku. Szkolenie odbyło się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku (Niemcy) oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Jak zwykle było okazją do wymiany cennych doświadczeń i opinii na temat stosowanych rozwiązań w sądownictwie polskim i niemieckim oraz prezentacji tychże rozwiązań w praktyce. Następne szkolenie służb niesędziowskich odbędzie się za rok, natomiast najbliższym wydarzeniem w ramach współpracy ze stroną niemiecką jest wyjazd do Brunszwiku naszych służb sędziowskich we wrześniu tego roku.

Współpraca z Węgrami

W ramach zawartej w październiku 2017 r. Umowy pomiędzy Sądem Okręgowym w Szolnok na Węgrzech a Sądem Okręgowym we Wrocławiu zostaliśmy zaproszeni przez stronę węgierską do Szolnok. Szkolenie odbyło się w dniach 15 – 17 maja 2018 r. Poza prezentacją struktury systemu sądownictwa na Węgrzech, czy też wizytą w jednym z tamtejszych sądów i zakładów karnych, odbyły się liczne dyskusje, w tym na temat aktualnych problemów prawnych. W ramach współpracy polsko-węgierskiej następna konferencja planowana jest w październiku/listopadzie 2018 r. w naszym Sądzie Okręgowym.

Komunikat Rzecznika Prasowego SO we Wrocławiu z wykazem dokumentów zamieszczonych w dniu 17 maja 2018 r. na stronie SR dla Wrocławia-Fabrycznej dotyczących GETBACK S.A.

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu
z wykazem dokumentów zamieszczonych w dniu 17 maja 2018 r. na stronie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej dotyczących GETBACK S.A.


W dniu 17.05.2018 r. na stronie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej zostały zamieszczone informacje dot. postępowania GETBACK SA we Wrocławiu:

  1. Informacja udostępnienia dalszych załączników do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W związku z pismem wierzyciela o upublicznienie na stronie internetowej Sądu załączników nr 3-8 dołączonych do wniosku GETBACK SA we Wrocławiu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w dniu 11.05.2018 r. sędzia referent uwzględnił wniosek w ten sposób, że zarządził publikację na stronie internetowej załączników, które na stronie 10 akt zostały opisane jako załączniki nr 3 – 5 i 8, natomiast odmówił zgody na publikację załączników nr 6 i 7 (spis wierzycieli i wykaz wierzytelności spornych) ze względu na zawarte w tych załącznikach dane osobowe.

  1. Postanowienie z dnia 09.05.2018 r. o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wraz z pisemnym uzasadnieniem.
  2. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 14.05.2018 r. dot. przyspieszonego postępowania układowego GETBACK SA we Wrocławiu.
     

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie wniosku wierzyciela GetBack SA

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu

w sprawie wniosku wierzyciela GetBack SA

 

W dniu 11.05.2018 r. sędzia referent uchylił zarządzenie z dnia 10.05.2018 r. o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i postanowieniem z dnia 11.05.2018 r. umorzył postępowanie w sprawie podając w uzasadnieniu: "Zgodnie zaś z art. 191 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego niedopuszczalne jest wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone.".

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie wniosku wierzyciela GetBack SA

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu

w sprawie wniosku wierzyciela GetBack SA

 

W dniu 09.05.2018 r. do Sądu wpłynął wniosek wierzyciela (osoby fizycznej) o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika GETBACK SA. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt VIII GR 14/18. Wnioskodawca wniósł o:

  1. utajnienie jego wniosku i nieujawnianie go na witrynie internetowej Sądu z uwagi na ochronę dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym szczególności jego danych osobowych
  2. otwarcie postepowania sanacyjnego wobec GETBACK SA z siedzibą we Wrocławiu
  3. udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego

Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jednocześnie sędzia zarządził, aby poinformować wnioskodawcę, że postanowieniem z dnia 09.05.2018 r., wydanym w sprawie VIII GR 13/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec GETBACK SA we Wrocławiu.

Dzień Edukacji PrawnejStrona 1 z 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player