• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje prasowe
Informacje prasowe

Z perspektywy Perspektyw Sprawiedliwości Naprawczej

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium Perspektywy sprawiedliwości naprawczej. Inicjatorem wydarzenia była Dolnośląska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W seminarium wzięło udział blisko 150 osób, w tym liczna grupa kuratorów sądowych, mediatorów, funkcjonariuszy służby więziennej, przedstawicieli placówek, w których wykonywane są prace na cele społeczne. Wydarzenie było częścią obchodów Międzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej, który w Europie koordynowany jest przez European Forum for Restorative Justice. W wielu krajach odbywają się z tej okazji sympozja, konferencje, prelekcje, pokazy promujące ideę sprawiedliwości naprawczej. Eventy organizują m.in. Budapeszt, Berlin, Bruksela, Paryż, Marsylia, Bilbao, Barcelona, San Sebastian, Porto, Lizbona, Oslo, Ryga, Tesaloniki, Tirana, Kathmandu, Tel Aviv, Moskwa, Santiago de Chile. Wrocławskie seminarium współorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii i Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczejbyło jedną z 97 inicjatyw organizowanych w 24 krajach.

Dalsze szczegóły w załączeniu

Służby niesędziowskie gośćmi w ramach współpracy polsko-niemieckiej

W dniach 22-26 października 2017 r. odbyła się konferencja służb niesędziowskich w Warbergu w ramach współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku. Zaproszonych zostało 12 osób z naszego okręgu. W szkoleniu również wzięła udział grupa służb niesędziowskich z okręgu Sądu w Brunszwiku.
 
Podczas konferencji obok głównego nurtu, jakim były merytoryczne wykłady przygotowane zarówno przez stronę polską jak i niemiecką, prezentacje oraz dyskusje, grupa polska zwiedziła również Sąd Rejonowy w Helmstedt.
 
 
 
 

Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w Praktyce” za nami

W Oławie przekonaliśmy się dlaczego warto wspierać mediacje i z nich korzystać. Przede wszystkim obniżają poziom konfliktu i pozwalają ludziom samodzielnie decydować we własnych sprawach, szybko i z poczuciem, że nikt nie przegrał.

 
 

Przyjacielska współpraca polsko - niemiecka

W ramach wieloletniej współpracy, w dniach 8-11 października br. gościliśmy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu delegację Sędziów z Niemiec w ramach współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu, Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu oraz Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku i Prokuraturą Generalną w Brunszwiku. Uczestnikom szkolenia zostały zaprezentowane problemy i kierunki informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych.

Dnia 6 października 2017 r. została zawarta oficjalna Umowa o współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym w Szolnok na Węgrzech a Sądem Okręgowym we Wrocławiu

Na tą okoliczność gościliśmy delegację z Węgier liczącą blisko 40 osób. Pokazany został gmach Sądu, sale rozpraw oraz Biblioteka. Uczestnikom została także zaprezentowana multimedialnie historia budynku mieszczącego sądy oraz krótka charakterystyka kształtu polskiego sądownictwa i okręgu wrocławskiego.
Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szolnok – dr Judit Kisnee Szabo oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu – Pana Macieja Skórniaka. 
Wśród celów Porozumienia wymienić należy przede wszystkim inicjowanie wspólnych programów i działań, promowanie wymiany doświadczeń między sędziami i pracownikami, czy też przygotowania i tłumaczenia publikacji z zakresu wymiaru sprawiedliwości.
Warto wspomnieć, że jest to druga umowa Sądu Okręgowego w ramach współpracy międzynarodowej. Pierwsza została podpisana z Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku w dniu 1 października 1999 r.
 
 

Kolejne zawody triathlonowe za nami ...

Kolejne zawody triathlonowe za nami

Dnia 17 września 2017 r w Zgorzelcu odbyły się kolejne starty z cyklu Dolnośląskiego Pucharu Sportów Wytrzymałościowych - zawody triatlonowe w których udział wzięli pracownicy Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia. Startowali oni indywidualnie na dystansie Olimpijskim (1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu) oraz w sztafecie na dystansie Sprinterskim (0,75 km pływania / 20 km jazdy rowerem / 5 km biegu). W skład drużyn wchodzili zarówno sędziowie, referendarze jak i pracownicy sekretariatu.  

Ale drużyny to nie wszystko. Podczas wszystkich swoich startów, zawodnicy byli wspierani przez liczną grupę koleżanek i kolegów z wydziałów, którzy zapewnili niesamowite emocje, świetną atmosferę i super zabawę zarówno podczas zawodów, jak i po zakończeniu całego cyklu.  

Wyśmienita jak na tą porę roku warunki pogodowe, czyste jezioro i niezwykła sportowa atmosfera spowodowały, że po raz kolejny rywalizacja sportowa przyczyniła się do integracji  pracowników sądu.

Zaangażowanie i poświęcenie zawodników oraz świetna atmosfera jaką zapewnili kibice Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia zrobiły na organizatorach tak duże wrażenie, że rozważają oni wprowadzenie w przyszłym roku nowej kategorii dla pracowników sądów.

Link do zawodów w Zgorzelcu:https://www.youtube.com/watch?v=4KccWoRR8eQ&t=2s

Następny start w Triathlonie Mietkowskim 2018.  Do zobaczenia! (foto)

Wymiar sprawiedliwości – raj dla kobiet

Na początku września 2017 r. Delegacja Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu uczestniczyła w V Brunszwickim Forum Kultury Prawnej. Spotkanie zorganizowano pod przewodnim hasłem „O kobiecym państwie prawa”. Dyskutowano o roli kobiet i ich udziale  w wymiarze sprawiedliwości w Niemczech i Polsce,  z uwzględnieniem zmian obyczajowych i pokoleniowych. Spotkanie odbyło się w Sądzie Rejonowym w Brunszwiku, w którym uczestniczyli, oprócz zaproszonych sędziów i prokuratorów, także socjologowie. Wymiana doświadczeń i poglądów pozwoliła na weryfikację roli kobiety – prawnika w strukturach różnych krajów Unii Europejskiej. (foto)

 

Z uśmiechem na mecie! Udział pracowników sądownictwa i przedstawicieli zawodów prawniczych w biegu na 10 km.

Dnia 3 września 2017 r. w Oławie pracownicy sądownictwa, w tym sędziowie oraz radcy prawni i komornicy wzięli udział w Mistrzostwach w biegu na 10 km w ramach oławskiego X Biegu Koguta.

 

Delegacja Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu uczestniczyła w uroczystości wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska

W dniach 11-13 sierpnia 2017 r. delegacja Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu wraz z delegacją Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku (Niemcy) po raz kolejny uczestniczyła w uroczystości wręczenia w miejscowości Osnabrueck (Niemcy) Nagrody Kulturalnej Śląska. Nagroda jest wydarzeniem kultury i sztuki mających wyraźny związek ze Śląskiem. W tym roku uhonorowani zostali: reżyserka Karin Kasper, której produkcji jest m.in. film „Jesteśmy Żydami z Breslau”, a wyświetlany w zeszłym roku we Wrocławiu (kino Nowe Horyzonty) oraz wybitny historyk i biograf profesor Sławomir Nicieja. Nagroda specjalna przyznana została stowarzyszeniu „Pro Liberis Silesiae” czyli „Dla dzieci Śląska”.
W ramach współpracy dolnośląsko - dolnosaksońskiej na szczególną uwagę zasługuje partnerstwo w zakresie wymiaru sprawiedliwości pomiędzy Brunszwikiem i Wrocławiem, ponieważ współpraca pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku trwa już niemal 20 lat.
 
 
 


Strona 1 z 2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player