Sprawozdania statystyczne

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I półrocze 2020 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego

Sprawozdania z pionu gospodarczego

Sprawozdania z pionu karnego

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie z wykonywania orzeczeń

Sprawozdanie dot. osądzonych w I instancji SO Wrocław

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za 2019 rok:

Sprawozdania z pionu cywilnego

Sprawozdania z pionu gospodarczego

Sprawozdania z pionu karnego

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie z wykonywania orzeczeń

Sprawozdanie dot. osądzonych w I instancji SO Wrocław

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za III kwartał 2019 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego za III kwartał

Sprawozdania z pionu gospodarczego za III kwartał

Sprawozdania z pionu karnego za III kwartał

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych za III kwartał

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I półrocze 2019 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego za I półrocze

Sprawozdania z pionu gospodarczego za I półrocze

Sprawozdania z pionu karnego za I półrocze

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze

Sprawozdanie z wykonywania orzeczeń za I półrocze

Sprawozdanie dot. osądzonych osób za I półrocze

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I kwartał 2019 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego za I kwartał

Sprawozdania z pionu gospodarczego za I kwartał

Sprawozdania z pionu karnego za I kwartał

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych za I kwartał

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za 2018 rok:

Sprawozdania z pionu cywilnego

Sprawozdania z pionu gospodarczego

Sprawozdania z pionu karnego

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie z wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej SO Wrocław

Sprawozdanie dot. osądzonych w I instancji SO Wrocław

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za III kwartał 2018 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego za III kwartał

Sprawozdania z pionu gospodarczego za III kwartał

Sprawozdania z pionu karnego za III kwartał

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych za III kwartał

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I półrocze 2018 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego za I półrocze

Sprawozdania z pionu gospodarczego za I półrocze

Sprawozdania z pionu karnego za I półrocze

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze

Sprawozdanie z wykonywania orzeczeń karnych za I półrocze

Sprawozdanie dot. osądzonych osób za I półrocze

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I kwartał 2018 roku:

Sprawozdania z pionu cywilnego za I kwartał

Sprawozdania z pionu gospodarczego za I kwartał

Sprawozdania z pionu karnego za I kwartał

Sprawozdania z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych za I kwartał

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za 2017 rok:

Sprawozdania statystyczne za rok

Sprawozdania statystyczne za III kwartał (pion cywilny, gospodarczy, karny, pracy i ubezpieczeń)

Sprawozdania statystyczne za I kwartał oraz I półrocze

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za I kwartał 2016 roku:

Sprawozdanie z pionu cywilnego I kwartał

Sprawozdanie z pionu gospodarczego I kwartał

Sprawozdanie z pionu karnego I kwartał

Sprawozdanie z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych I kwartał

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze (pion: cywilny, gospodarczy, karny, pracy)

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za 2016 rok:

Sprawozdanie z pionu cywilnego

Sprawozdanie z pionu gospodarczego

Sprawozdanie z pionu karnego

Sprawozdanie z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Sprawozdania statystyczne za rok (wykonastwo)

 

Sprawozdania statystyczne z działalności sądu za rok 2015:

Sprawozdanie dot. osądzonych osób

Sprawozdanie z pionu cywilnego

Sprawozdanie z pionu gospodarczego

Sprawozdanie z pionu karnego

Sprawozdanie z pionu pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie z wykonywania orzeczeń

 

Zobacz stopkę...