Zastępca rzecznika dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
SSO Paweł Pomianowski

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
pok. 333, piętro III
tel. 71 37-04-209

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym,
w sprawach sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego wybiera dla okręgu Kolegium Sądu Okręgowego spośród sędziów Sądu. Kadencja Zastępcy Rzecznika trwa dwa lata.

Skargi kierowane bezpośrednio do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego powinny być opatrzone podpisem osoby wnoszącej skargę.

 

Zobacz stopkę...