Sprawozdania finansowe

 

Sprawozdania Finansowe za 2018 r.:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zmiany w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa

 

Zobacz stopkę...