Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

Programy dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy w rodzinie
 

Zobacz stopkę...