epuap

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

I

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

II

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

III

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego we Wrocławiu niezbędne jest:

IV

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

V

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

 

Zobacz stopkę...