Petycje

 

Na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zamieszczona jest zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w poszczególnych latach. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

 

ROK 2015

W roku 2015 do Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie wpłynęły żadne petycje.

ROK 2016

 

Lp.

Data złożenia

Znak

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1.

13-07-2016

VI W-052-91/16

-

Publikacja w BIP Sądu Okręgowego we Wrocławiu  informacji w przedmiocie paramentów sprzętu informatycznego - drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych zakupionych w 2015 r. w postępowaniu ZP-10/2015, prowadzonym przez Sad Apelacyjny w Krakowie Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI

31 sierpnia 2016 r.-odpowiedź na petycję – nie uwzględniono.

 

ROK 2017

 

Lp.

Data złożenia

Znak

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1.

16.01.2017 r.

 

 

VI W-051- 20/17

Wnoszący petycję nie wyraził zgody na ujawnienie swoich  danych osobowych

 

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

 

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI

Petycja wielokrotna

Czas oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy

31.01.2017r.

31.01.2017r.-materiały informacyjne przekazano Sędziom okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Skan odpowiedzi z dnia 31.01.2017r.

2. 22.12.2017 VI W051-419/17

Wnoszący petycję nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych osobowych

 

Petycja dotycząca zapoznania Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z materiałami o tematyce związanej z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi /indeksowanymi kursami walut obcych

 

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI

Sprostowanie

19.12.2017r.- materiały informacyjne przekazano Sędziom okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu
20.12.2017 r. uwzględnienie petycji.

 

 

 

Zobacz stopkę...