Legalizacja dokumentów

 

Legalizacja dokumentów jest to uwierzytelnienie podpisów oraz pieczęci urzędowych sędziów i notariuszy na dokumentach przeznaczonych do użytku zagranicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania/legalizacji dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w okręgu wrocławskim, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy w okręgu wrocławskim, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. za każde poświadczenie podpisu notariusza lub sędziego na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł – płatną na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu lub w punkcie ksero w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

1. Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A.: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
tytułem: legalizacja dokumentu notarialnego lub sądowego (nr rep. lub sygn. akt) imię i nazwisko/nazwa firmy;

2. punkt ksero – pok. 20 na parterze, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, Wrocław


Legalizacji dokumentów można dokonać:

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław


Zalegalizowane dokumenty są możliwe do odbioru w następnym dniu roboczym.
W przypadku większej ilości dokumentów do uwierzytelnienia, termin realizacji może się wydłużyć.

 

Zobacz stopkę...