Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 rok:

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

Zobacz stopkę...