Zawiadomienie w sprawie przeciwko Maciejowi Bebłotowi - sygn. akt III K 78/20 (sygn. prokuratorska PR Ds. 741.2019)

Sąd Okręgowy III Wydział Karny we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 09:00 w sali 101 przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu odbędzie się rozprawa główna w sprawie przeciwko Maciejowi Bebłotowi, oskarżonego o czyn z. art. 286 § 1 kk i inne, sygn. akt III K 78/20 (sygnatura prokuratorska PR Ds. 741.2019) .
Pouczenie:
Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w rozprawie i na podstawie art. 54 § 1 kpk do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą złożyć oświadczenie, iż będą występowały w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 

 

Zobacz stopkę...