Zawiadomienie o rozprawie głównej w sprawie przeciwko Marcinowi Wójcikowi

Sąd Okręgowy III Wydział Karny we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 09:00 w sali 101 przy ul Sądowej 1 we Wrocławiu odbędzie się rozprawa główna w sprawie przeciwko Marcinowi Wójcikowi oskarżonemu o czyn z art. 190a § 1 kk i inne, sygn. akt III K 162/19.

POUCZENIE:
Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w rozprawie i na podstawie art. 54 § 1 k.p.k. do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą złożyć oświadczenie, iż będą występowały w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Zobacz stopkę...