Zbędne i zużyte składniki majątku - czerwiec 2020

Zbędne skłądniki majątku ruchomego

Zużyte składniki majątku ruchomego

 

Zobacz stopkę...