W ramach współpracy polsko – niemieckiej gościliśmy służby niesędziowskie

W dniach 13-16 maja 2018 r. w Sądzie Okręgowym oraz Sądach Rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej i Wrocławia-Śródmieścia, po raz kolejny gościliśmy grupę niemieckich urzędników z okręgu Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku. Szkolenie odbyło się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku (Niemcy) oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Jak zwykle było okazją do wymiany cennych doświadczeń i opinii na temat stosowanych rozwiązań w sądownictwie polskim i niemieckim oraz prezentacji tychże rozwiązań w praktyce. Następne szkolenie służb niesędziowskich odbędzie się za rok, natomiast najbliższym wydarzeniem w ramach współpracy ze stroną niemiecką jest wyjazd do Brunszwiku naszych służb sędziowskich we wrześniu tego roku.

 

Zobacz stopkę...