Doradcy restrukturyzacyjni

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.


Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:
1. syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne;
2. zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

 

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 

Sposób organizacji egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, szczegółowe czynności Komisji Egzaminacyjnej i jej przewodniczącego oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej wnoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej.


Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

 

Zobacz stopkę...