Majątek Sądu

Majątek, którym jednostka dysponuje to budynki wraz z gruntem (w trwałym zarządzie) oraz środki trwałe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sądu m.in.: samochody, centrala telefoniczna, frankownice, sprzęt komputerowy, kopiarki, drukarki, bramka do wykrywania metali. Zakupy środków trwałych i wyposażenia sfinansowano ze środków budżetu.

Sąd nie posiada rachunku dochodów.

Grzywny i inne ściągane należności są przekazywane do budżetu Skarbu Państwa

 

Zobacz stopkę...