System dozoru elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego

Od 1 stycznia 2012 istnieje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Kodeks karny wykonawczy roz. VII Dz. U. 1997.90.557 ze zm.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Portal Systemu Dozoru Elektronicznego - http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/

Informator dla skazanego (link do dokumentu PDF)

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

Wniosek skazanego (link do dokumentu PDF)

Oświadczenie pełnoletnich osób współzamieszkujących (link do dokumentu PDF)

 

Zobacz stopkę...